Kyrkogårdar i Esse

Det finns två aktiva kyrkogårdar i Esse. Båda finns vid Sportplansvägen i Överesse. Bredvid finns ett servicehus med inva-toalett. Alla begravningsplatser sköts av Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Den gamla sidan eller Marie kyrkogård. Ligger mellan Sportplansvägen och huvudvägen. 

Den nya sidan eller Johanne kyrkogård. Ligger söder om Sportplansvägen. Här finns det lediga gravplatser.

Andra 

Det finns också kyrkgårdar i Jakobstad, Pedersöre och Purmo. Information om andra begravningsplatserna i samfälligheten finns på samfällighetens webbsida : Begravningsplatser i samfälligheten