Vigsel

Vid vigseln ingår en man och en kvinna äktenskap. De tar varandra till äkta makar. Det sker offentligt med åtminstone två vittnen närvarande. 

 

VAR KAN MAN VIGAS?

Där man kommer överens med prästen.

KYRKLIG VIGSEL

Kyrklig vigsel betyder inte att vigseln måste ske i kyrkan eller vara påkostad. Den är kyrklig för att den görs enligt kyrkans formulär och med en präst. En kyrklig vigsel kan också vara enkel med bara brudparet, prästen och två vittnen eller med några gäster. 

VEM VIGER?

Ni kan tala med den präst ni önskar.

Några grundregler kan ändå vara bra att känna till. För att det i alla situationer skall vara klart vem som i sista hand bär ansvaret för en vigsel har kyrkan gått in för att det är en präst inom den församling där vigselstället är som skall viga. Inom närområdet i Pedersöre - Jakobstad kan ändå en präst också ställa upp om det passar med arbetsuppgifterna. Men en vigsel i den egna församlingen går alltid först. Prästen har ingen skyldighet att åka till en annan församlings område. 

VEM SPELAR?

Församlingens kantor finns till hands. Har ni någon annan som spelar går det också bra. En kantor har ingen skyldihget att resa till en anna församlings område för att spela. 

AVGIFT

Ingen avgift när en essepräst eller -kantor viger/spelar inom Pedersöre eller Jakobstad. Vill man få en präst eller kantor någon annanstans ifrån kommer brudparet överens om reseersättningar. En präst eller kantor får inte ta betalt för själva vigseln.  

 
VEM KAN VIGAS KYRKLIGT?

  • båda tillhör den evangelisk lutherska kyrkan och är skriftskolgångna

  • en är skriftskolgången medlem i evangelisk lutherska kyrkan och den andra tillhör kristet samfund med vigselrätt

ImageVigseln är en gudstjänst där makarna får Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Att vigseln är en gudstjänst kan påverka t.ex. vilken musik och vilka sånger man väljer. 

HINDERSPRÖVNING

Före vigseln är det obligatoriskt att göra en hindersprövning. Den kan göras vid Centralregistret i Jakobstad, eller vid magistraten. Numera går det också att göra hindersprövningen elektroniskt via en e-blankett och inloggning med bankkoder.

Hindersprövningen måste göras senast en vecka, och tidigast 4 månader före vigseln. Gör den gärna i god tid!

Vigsel i kyrkan.

Hyror för användning av församlingens utrymmen

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet har fastställt gemensamma hyror och förhållningsregler för användning av församlingarnas utrymmen för fester m.m.