Församlingrådets protokoll

Esse församlingsråd samlas ca en gång i månaden. Här kan du ta del av protokollen från rådets möten.

Församlingsrådets möte 14.1.2019

Församlingsrådets möte 23.1.2019

Församlingsrådets möte 21.2.2019

Församlingsrådets möte 24.4.2019