försäljare, medlem i församlingsrådet och diakonikommissionen
byggnadsarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige

medlem i församlingsrådet

klasslärare, medlem i församlingsrådet

ersättare i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

Sågarbetare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
bankfunktionär, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige och kyrkorådet
merkonom, medlem i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige

pensionär, medlem i församlingsrådet

medlem i församlingsrådet
medlem i församlingsrådet och diakonikommissionen
produktionsplanerare, medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i gemensamma kyrkofullmäktige
medlem i församlingsrådet
maskinförare, medlem i församlingsrådet

ämneslärare, medlem i församlingsrådet