Vi bygger vår församling tillsammans

Är du intresserad av att samtala och kanske vara med och utveckla något område av församlingens verksamhet? Alla idéer är värdefulla och tillsammans kan vi göra mycket i vår församling!

Onsdagen den 11.10.2017 hölls en diskussionskväll i församlingshemmet och nu vill vi försöka spinna vidare på de tankar och funderingar som föddes där. Och även om du inte var med den kvällen är det naturligtvis bara att frimodigt dela med sig av tankar, kunskap och gåvor!

I församlingen finns flera olika verksamhetsområden, t.ex. gudstjänster, ungdomsverksamhet, barnverksamhet, musik, diakoni, information, ljud och bild, smågrupper, förbönstjänst, fastigheter och gravgård, ekonomi, talkosamlingar...

Här finns en länk till en blankett som du kan titta närmare på och gärna fylla i!

Diskussionskväll kring församlingens verksamhet