Familjen Heikkilä arbetar i St Petersburg och Keltto. Här kan du läsa deras rundbrev från 29.11.2015.

Familjen Heikkiläs rundbrev augusti 2019.