Dop

Genom dopet och tron blir man kristen. Den som är döpt får del av grundförutsättningarna för tron.

Den lutherska kyrkan räknar dopet till de s.k. sakramenten, en helig handling, som ger tro. Det är inte prästen som ger dopet kraft, utan det är Gud som handlar.

De flesta döps som barn.  Men också tonåringar och vuxna kan döpas.

En tonåring som vill bli döpt behöver föräldrarnas samtycke. 

Innan en tonåring eller vuxen kan bli döpt skall man ha fått undervisning i vad som är kristen tro.

 

Församlingen sänder information till den nyföddas hem.  

Föräldrarna ger barnet namn före dopet. Den döpte skall ha åtminstone två faddrar som är konfirmerade medlemmar av kyrkan. 

 

FADDRAR

Den som döps skall ha minst två faddrar som hör till den lutherska kyrkan. Utöver det kan man ha faddrar som hör till ett annat kristet samfund. Det samfundet måste godkänna att dop som förrättats i den lutherska kyrkan. Den som inte hör till någon av dessa kan kallas dopvittne.

Också en vuxen som döps skall ha faddrar som hjälper och stöder i tron.

Faddrarnas uppgift är att hjälpa föräldrarna med den kristna fostran av ett barn och att vara ett stöd för den döpta. 

Alla delar på uppgiften att stöda den som är döpt så att tron kan växa.

 

VAR DÖPER VI?

Platsen är inte avgörande. Det kan ske hemma eller någonstans där ni har plats. I församlingen använder vi ofta kyrkan eller församlingshemmet. Kontakta prästerna.

 

Ta kontakt med församlingen när du vill boka ett dop.

Du kan ringa församlingskansliet eller någon av prästerna.