Familjegudstjänst

sö 16.4 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Livet segrade för att vi skall få leva

Helgdag: Påskdagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 118:15-23 (24), Första läsningen: Hos. 6:1-3 (samma text som i första årgången) eller Hes. 37:1-14, Andra läsningen: 1 Kor. 15:12-22, Evangelium: Joh. 20:1-10
Tema: Kristus är uppstånden
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Överesse
Musikgrupp: sång av ungdomar
Håkan Ahlvik musik
Psalmer: 90
Gud vår Gud
Svarsmusik 851
852
100
98 kollekt
853
Kollekt: För
att förbättra kvinnors utkomst.
Kyrkans Utlandshjälp, (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Elisabet Smeds


Se också

sö 31.3 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Vintergruppen konfirmeras
sö 31.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!