Gudstjänst

sö 4.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Den Helige Ande är inte farlig eller skrämmande utan Guds stöd till oss

Helgdag: Pingstdagen
Texter: Första läsningen: Jer. 31:31-34, Andra läsningen: Apg. 2:1-13 (samma text som i första årgången), Evangelium: Joh. 14:15-21
Tema: Den heliga Andens utgjutande
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Röd
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Musikgrupp: Församlingskören
Psalmer: 118
110 församlingen sjunger verserna 2,4,5. Församlingskören sjunger 1,3
883
116
111:6-8
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom, för sång- och musikverksamhet.
Textläsare: Ritva Kronqvist


Se också

sö 31.3 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Vintergruppen konfirmeras
sö 31.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!