Gudstjänst

lö 24.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Midsommardagen är inte bara fest. Den sammanfaller med Johannes Döparnes budskap om att vända om och göra Herrens vilja.

Helgdag: Midsommardagen (Johannes döparens dag)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 92:2-6, Första läsningen: Jes. 51:3-6, Andra läsningen: Apg. 14:15-17, Evangelium: Luk. 1:57-66 (samma text som i första årgången)
Tema: Vägröjaren
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Lampa Simon
Predikant: Lampa Simon
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Bäckby-Värnum-Humla
Musikgrupp: Christel Nyman, sång
Psalmer: 535:1-3
302
923
539 kollekt
924
Kollekt: för verksamheten på stiftsgården Lärkkulla.
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola
Övrig information: I morgon kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Lampa, Ravall.
I morgon kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Fr kl. 14: Andakt i Esselunden, Lampa, Ravall.
Fr kl. 15: Nattvardsgång i Essehemmet, Granlund, Ravall.
Sö 2.7 kl. 11: Konfirmationsmässa i kyrkan.
-


Se också

fr 22.3 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 24.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Biskopsmässa

Marie bebådelsedag
sö 24.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!