Gudstjänst

sö 25.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Det finns speciella tillfällen när Jesus kallar oss. Om vi tvekar kan de gå förbi oss.

Helgdag: Tredje söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Sak. 1:3-6, Andra läsningen: 1 Kor. 1:26-31, Evangelium: Luk. 19:1-10
Tema: Kallelsen till Guds rike
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Lampa Simon
Predikant: Lampa Simon
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Silván Peter
Andra : Dörrvärdar Överesse
Psalmer: 128
148
420
933
925 kollekt
407
Kollekt: Kyrkans Central för det svenska arbetet; för utvecklandet av omsorgsarbetet.
Textläsare: Kerstin Forsblom
Övrig information: Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Fr kl. 14: Andakt i Esselunden, Lampa, Ravall.
Fr kl. 15: Nattvardsgång i Essehemmet, Granlund, Ravall.
Sö 2.7 kl. 11: Konfirmationsmässa i kyrkan.
-


Se också

sö 31.3 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Vintergruppen konfirmeras
sö 31.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!