Högmässa

sö 3.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Hur blir vi hela människor?

Helgdag: Trettonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Ordspr. 18:4-8, 21, Andra läsningen: Jak. 3:2-12, Evangelium: Matt. 12:33-37
Tema: Jesus vår helare
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Peter Silvan
Andra : Dörrvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Psalmer: 175
148
482
945
228
898
461
Kollekt: För kyrkbygge i Fatick, Senegal. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsing-
fors, referenslista)
Textläsare: Niclas Fagerholm
-
Övrig information: Idag kl.14: Sammankomst i Punsar bönehus.

Terminsstarter v. 36:
Ti 5.9 kl. 9.30: Föräldra-barn i Ytteresse bönehus. Jessica Holmström.
On 6.9 kl. 15.15: Barnkören i Achreniussalen, Ravall.
- kl. 18: Församlingskören i Achreniussalen, Ravall.
To 7.9 kl. 9.30: Föräldra-barn i församlingshemmet. Jessica Holmström.
- kl. 15.30-16.30: Musikverkstaden i Achreniussalen, Ravall, Häger, Gunell.
- kl. 17: Gloriess, en kör för alla, i Achreniussalen, Ravall.
- kl. 19: Föräldrasamling i Achreniussalen, för vinterskriftskolan (och dagskriftskolan?).
Fr 8.9 kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet, Ravall.
- kl. 18: Hjälpledarskolningen startar i Fyren, Öhland.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, Öhland.
Lö 9.9 kl. 19: Sammankomst i kyrkan, Jouko Talonen.
Sö 10.9 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Björk, Ravall. Textläsare Bengt Forsblom, dörrvärdar Ytteresse övre.
-


Se också

fr 22.3 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 24.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Biskopsmässa

Marie bebådelsedag
sö 24.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!