Gudstjänst

sö 10.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

För vem blir vi en medmänniska? Bara för dem vi vet vi göra något bra för eller kan vi vara medmänniska utan att tänka på det?

Helgdag: Fjortonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Sam. 24:9-12, 17-21, Andra läsningen: 1 Joh. 3:11-18, Evangelium: Matt. 5:43-48
Tema: Vår nästa
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Björk Jan-Gustav
Predikant: Björk Jan-Gustav
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Andra : Dörrvärdar Ytteresse övre
Musikgrupp: Sarah Salmi, violin och sång
Psalmer: 482
148
172
890
475 kollekt
311
Kollekt: Finlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission r.f.; för kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo.
Textläsare: Bengt Forsblom

Övrig information:
Idag kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
Tisdag kl. 9.30: Föräldra-barn i Ytteresse bönehus.
- kl. 16.45: Pop-klubbens terminsstart, i år i Ytteresse bönehus. (åk 1-4)
On kl. 15.15: Barnkören övar i Achreniussalen.
- kl. 18: Församlingskören övar i Achreniussalen.
To kl. 9.30: Föräldra-barn i församlingshemmet, Arken.
- kl. 15.30: Musikverkstaden i Achreniussalen.
- kl. 17: Gloriess övar i Achreniussalen.
- kl. 18: Ungdomskören övar i Achreniussalen, terminsstart.
Fr kl. 15: Pensionärssångarna träffas i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan.
- kl. 10: Söndagsskolstart i Ytteresse bönehus och i församlingshemmet.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation