Gudstjänst

sö 24.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Sextonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Kung. 17:1, 8-16, Andra läsningen: Fil. 4:10-14, Evangelium: Luk. 10:38-42
Tema: Guds omsorg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Dörrvärdar Överesse
Ida Pettersson tvärflöjt
Psalmer: 390
148
341
755
364 kollekt
914

Kollekt: För arbete mot människohandel, Finska Missionssällskapet r.f.,

Textläsare: Christel Gunell

Övrig information:
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Granlund. Program för barnen, servering.
Tisdag kl. 19: Tisdagsskola för åk 6-7 i Punsar bönehus, terminsstart.
Onsdag kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
Fredag kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, Öhland.
Lördag kl. 19: Bibeldagar Vid Mästarens Fötter i Ytteresse bönehus, Bo-Greger Nygård, Granlund, Ravall, sång Teres-kvartetten.
Sö 1.10 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan.
- kl. 12: Pensionärernas gemenskapsdag i Achreniussalen, lunch. Pensionärssångarna medverkar.
- kl. 13 Nattvard i Achreniussalen.
- kl. 14: Bibeldagar Vid Mästarens Fötter i Ytteresse bönehus, predikan Magnus Dahlbacka, missionsinfo Anna Dahlbacka, gitarrgruppen Salem.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

må 22.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
må 22.4 kl. 18.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kvällsmässa

Mötet med den Uppståndne