Familjegudstjänst

sö 1.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Änglarna stora kämpar och aktiva Guds skapelser

Helgdag: Mikaelidagen
Texter: Andra läsningen: Hebr. 1:14-2:4, Evangelium: Matt. 18:1-6 (7-9) 10
Tema: Änglarnas dag
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Kyrkväktare: Forsblom Tomas
Assistenter: Borgmästars Linda,Häger Mariann
Kyrkvärdar : Konfirmandgrupp 1
Musikgrupp: Dagklubben. Petter Eriksson, saxofon

Psalmer: 188
152
Dagklubben sjunger "Svarsmusik"
909
454 kollekt
908
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f.,

Textläsare: Kerstin Forsblom

Övrig information: Krigsveteranförbundet firar sina 60 år och traditionsföreningen har därför kransnedläggning vid de stupades gravar efter gudstjänsten

Idag kl. 12: Pensionärernas gemenskapsdag i församlingshemmet. Lunch. Nattvard.
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Idag kl. 14: Bibeldagarna i Ytteresse bönehus fortsätter. Vid Mästarens fötter. Magnus Dahlbacka predikar och Anna Dahlbacka berättar om missionärslivet i Samburu, Kenya. Gitarrgruppen Salem medverkar.
Ti kl. 18.30: Symöte i Ytteresse bönehus.
Fr kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Fr kl. 20-24: Konfirmandkväll i Fyren, hjälpledarna är med.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

må 22.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
må 22.4 kl. 18.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kvällsmässa

Mötet med den Uppståndne
ti 23.4 kl. 9.30

Ytteresse bönehus