Gudstjänst

sö 13.1 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

1 sö efter trettondagen, tema: Dopets gåva

Helgdag: Första söndagen efter trettondagen
Texter: Första läsningen: Jes. 42:1-4, Andra läsningen: Tit. 3:4-7, Evangelium: Matt. 3:13-17
Tema: Dopets gåva
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar konfirmander
Musikgrupp: Lovsångsgruppen
Textläsare: Madelen Ahlvik

Psalmer:
213
Svarsmusik: Lovsångsgruppen
211
Predikopsalmen: Lovsångsgruppen
874
898 kollekt
HHN: Lovsångsgruppen
Slutpsalmen: Lovsångsgruppen

Kollekt: för eftervård för personer som utsatts för människohandel, Elpida r.f.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Ti kl. 9.30: Föräldra-barngruppen i Ytteresse bönehus, terminsstart.
- kl. 17: Popklubben i Ytteresse bönehus, terminsstart.
- kl. 18.30: Handarbetscafé i Ytteresse bönehus, terminsstart.
On kl. 14.30: Missinsgrupp i Bäckby skola.
- kl. 15.15: Barnkören i Achreniussalen, terminsstart.
- kl. 18: Församlingskören i Achreniussalen, terminsstart.
To kl. 15.30: Musikverkstaden i Achreniussalen, terminsstart.
- kl. 17: Tweenies i Fyren, terminsstart.
- kl. 17: Gloriess i Achreniussalen, terminsstart.
- kl. 18: Ungdomskören i Achreniussalen, terminsstart.
Fre kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet, terminsstart.
- kl. 18: K12 i Fyren, terminsstart.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö 20.1 kl. 10: Högmässa i kyrkan.
- kl. 10: Söndagsskolstarter i Ytteresse bönehus och Punsar bönehus.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 24.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Biskopsmässa

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna
Välsignelse av hjälpledare
sö 24.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!