Högmässa

sö 20.1 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

2 söndagen efter trettondagen, tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft

Helgdag: Andra söndagen efter trettondagen
Texter: Första läsningen: 2. Kung. 4:1-7 eller Jes. 12:1-6, Andra läsningen: Rom. 12:6-16, Evangelium: Joh. 2:1-11
Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Gunell Susanne
Kyrkvärdar konfirmander
Textläsare: Paula Ahlvik

Psalmer
224
155:6,-
830
396 predikopsalm
226
227 (kollekt)
947

Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ons kl. 12: Lunch för daglediga i församlingshemmet, Rose-Maj Lindström, "Vi minns förrivärlden".
Fre kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Lördag-söndag: Helgsammankomst i Punsar bönehus. Sammankomster lördag kl. 19, söndag kl. och framåt.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
- kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Lennart Ahlvik.

Lyssna här


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 22.3 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 24.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Biskopsmässa

Marie bebådelsedag