Familjegudstjänst, ljuständning för döpta

sö 3.2 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kyndelsmässodagen, tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 48:11-15, Evangelium: Luk. 2:22-33
Tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Musikgrupp: Barnkören medverkar

Psalmer
188
53:4
446 kollekt
879

Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar

Textläsare: Niclas Fagerholm

Övrig information
Sö 3.2 kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Må 4.2 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Ti 5.2 kl. 18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
On 6.2 kl. 19: Kväll för frivilliga medarbetare i församlingshemmet. "Lärjungaskap", Sebastian Widjeskog. Församlingskören.
Fre 8.2 kl. 15-19.30: Öppen dagklubb i församlingshemmet. Drop in och drop out enligt behov. Anmälan senast 6.2 till 0403100456 (ring el. sms).
Sö 10.2 kl. 10: Högmässa i församlingshemmet (obs platsen!). Efteråt knytkalas-lunch. Alla som vill får ta med sig något ätbart så delar vi och äter tillsammans. Skär gärna upp hemma och sätt i egna kärl som är enkla att plocka fram efter gudstjänsten.

Lyssna här


Arrangör

Esse församling

Se också

Barnkören

Välkommen med i barnkören!