Gudstjänst

sö 3.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Fastlagssöndagen, tema: Guds kärleks offerväg

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Första läsningen: Jes.58:1-9, Andra läsningen: 1 Kor. 13, Evangelium: Luk. 18:31-43
Tema: Guds kärleks offerväg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkvärdar Lappfors
Christel Nyman medverkar med sång
Textläsare: Majvor Forsblom

Psalmer
59
855
272
Predikopsalmen sjunges av Christel Nyman
269 kollekt
275

Kollekt: "För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ti kl. 18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Fre kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Lö kl. 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan.
- kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 19.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst på långfredagen

Långfredagens budskap lyder: Kristus har dött för oss. Han försoningsverk är fullbordat.
fr 19.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 21.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Familjegudstjänst

Glädjen är stor, Kristus är uppstånden!