Högmässa

sö 10.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

1 söndagen i fastan, tema: Jesus segrar över frestelserna

Helgdag: Första söndagen i fastan (Invocavit)
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 3:1-7 (8-19), Andra läsningen: Hebr. 4:14-16, Evangelium: Matt. 4:1-11
Tema: Jesus segrar över frestelserna
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Mäkelä Ann-Helen
Kyrkvärdar Ytteresse övre
Textläsare: Gerd Granlund

Psalmer
162:1-2
371:1-4
70
226
410 kollekt
73

Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom, för ungdoms- och lägerverksamhet.

Övrig information
Idag kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
On kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Familjegudstjänst

Glädjen är stor, Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
må 22.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!