Högmässa

sö 10.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

1 söndagen i fastan, tema: Jesus segrar över frestelserna

Helgdag: Första söndagen i fastan (Invocavit)
Texter: Första läsningen: 1 Mos. 3:1-7 (8-19), Andra läsningen: Hebr. 4:14-16, Evangelium: Matt. 4:1-11
Tema: Jesus segrar över frestelserna
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Mäkelä Ann-Helen
Kyrkvärdar Ytteresse övre
Textläsare: Gerd Granlund

Psalmer
162:1-2
371:1-4
70
226
410 kollekt
73

Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom, för ungdoms- och lägerverksamhet.

Övrig information
Idag kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
On kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
Fr kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 24.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Biskopsmässa

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna
Välsignelse av hjälpledare
sö 24.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!