Gudstjänst

sö 17.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

2 söndagen i fastan, tema: Bön och tro

Helgdag: Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Texter: Första läsningen: 2 Krön. 20:1-9, Andra läsningen: 1 Tess. 4:1-8, Evangelium: Matt. 15:21-28
Tema: Bön och tro
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Ray Sven-Olof
Kyrkvärdar Överesse
Musikgrupp: Qunos kören, dir Mikael Björklund medverkar med sång.
Textläsare: Christel Gunell

Psalmer
322
827 (dagens psalm)
356 kollekt
342

Kollekt: Student- och skolungdomsmissionen

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Måndag kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Tisdag kl. 18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Onsdag kl. 12: Lunch för daglediga i församlingshemmet.
Fredag kl. 18: K12, pimpelkväll vid Nådjärv (med väderreservation). Besök av biskopen.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren. Besök av biskopen.
Söndag kl. 10: Biskopsmässa i kyrkan, välsignelse av hjälpledare. Björn Vikström, musikgrupper.


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 24.5 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 26.5 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!