Biskopsmässa

sö 24.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna
Välsignelse av hjälpledare

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Första läsningen: Jes. 7:10-14, Andra läsningen: Rom. 9:2-8, Evangelium: Luk. 1:26-38
Tema: Herrens tjänarinna
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Jan-Gustav Björk, Kaj Granlund
Predikant: Vikström Björn
Kantor: Bill Ravall
Organist: Susanne Gunell
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Assistenter: Hans Häggblom, Joanna Öhland
Kyrkvärdar: Förtroendevalda
Textläsare: 1:a läsningen: Riitta Sandbacka, 2:a läsningen: Kristina Granstedt-Ketola
Musikgrupp: Församlingens musikgrupper och instrumentalister: Barnkören, musikverkstaden, församlingskören, Gloriess, pensionärskören.

Psalmer
828
58: 2,4,5 (Kören sjunger 1, 3)
869
228 kollektpsalm
Under nattvarden sjungs: 873, 874, 224

Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund, för främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoarförnyelse, utbildning och information.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Onsdag kl. 18.30: Understödsföreningen för Esse församling håller årsmöte i församlingshemmet, 2 våningen.
Söndag kl. 11: Konfirmationsmässa i kyrkan.
- kl. 18: Kvällsmöte i församlingshemmet, Ralf Salo, "Lev livet - Jesus i centrum"!


Arrangör

Esse församling, Pietarsaaren suomalainen seurakunta

Se också

fr 19.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst på långfredagen

Långfredagens budskap lyder: Kristus har dött för oss. Han försoningsverk är fullbordat.
fr 19.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 21.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Familjegudstjänst

Glädjen är stor, Kristus är uppstånden!