Konfirmationsmässa

sö 31.3 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Vintergruppen konfirmeras
4 söndagen i fastan, tema: Livets bröd

4. söndagen i fastan
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 84:6-10, 13, Första läsningen: 5 Mos. 8:2-3, Andra läsningen: 1 Kor. 10:1-6, Evangelium: Joh. 6:1-15
Tema: Livets bröd
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Assistenter: Joanna Öhland
Kyrkvärdar: Ytteresse
Musikgrupp: Konfirmander medverkar med sång
Textläsare: Hjälpledare

Psalmer:
233
204
939
914 kollekt
816
Under nattvarden sjungs unisont 229, 874

Kollekt: Församlingens ungdomsarbete, via Understödsföreningen.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällsmöte i församlingshemmet, Ralf Salo, "Lev livet - Jesus i centrum"! Program för barnen, servering.
Tisdag kl. 18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Fredag kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Lördag kl. 19: Bibelhelg vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus, Albert Häggblom, André Djupsjöbacka, lovsångsgruppen.
Söndag kl. 10: Familjegudstjänst för de yngsta i kyrkan, Björk, Ravall, dagklubben.
- kl. 14: Bibelhelg vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus, Björk, Ravall, barnkören.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Familjegudstjänst

Glädjen är stor, Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
må 22.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!