Bibelhelg vid Mästarens fötter

sö 7.4 kl. 14.00

Ytteresse bönehus

Välkommen!

Jan-Gustav Björk, "Korsets mysterium"
Bill Ravall
Barnkören medverkar med sång

Lotteri, servering


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation