Bibelhelg vid Mästarens fötter

sö 7.4 kl. 14.00

Ytteresse bönehus

Välkommen!

Jan-Gustav Björk, "Korsets mysterium"
Bill Ravall
Barnkören medverkar med sång

Lotteri, servering


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 19.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst på långfredagen

Långfredagens budskap lyder: Kristus har dött för oss. Han försoningsverk är fullbordat.
fr 19.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 21.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Familjegudstjänst

Glädjen är stor, Kristus är uppstånden!