Familjegudstjänst för de yngsta

sö 7.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

5 söndagen i fastan, tema: Lidandets söndag

Helgdag: Femte söndagen i fastan (Judica)
Texter: 2 läsningen: Hebr. 9:11-15, Evangelium: Joh. 11:47-53
Tema: Lidandets söndag
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Assistenter: Linda Borgmästars, Mariann Flinck-Ahlvik
Kyrkvärdar: Bäckby-Värnum-Humla
Textläsare: Mia-Lina Salo

Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.

Övrig information
Idag kl. 14: Bibelhelg vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus, Björk, Ravall, barnkören.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Måndag kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Onsdag kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
- kl. 19: Information om församlingssamgången för alla intresserade, församlingshemmet.
Fredag kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Lördag kl. 19: Sammankomst i kyrkan, Harry Esberg.
Söndag kl. 10: Högmässa i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Familjegudstjänst

Glädjen är stor, Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
må 22.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!