Familjegudstjänst för de yngsta

sö 7.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

5 söndagen i fastan, tema: Lidandets söndag

Helgdag: Femte söndagen i fastan (Judica)
Texter: 2 läsningen: Hebr. 9:11-15, Evangelium: Joh. 11:47-53
Tema: Lidandets söndag
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett, Blå

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Assistenter: Linda Borgmästars, Mariann Flinck-Ahlvik
Kyrkvärdar: Bäckby-Värnum-Humla
Textläsare: Mia-Lina Salo

Kollekt: För programmet för kvinnors läskunnighet i Afrika. Finska Bibelsällskapet r.f.

Övrig information
Idag kl. 14: Bibelhelg vid Mästarens fötter i Ytteresse bönehus, Björk, Ravall, barnkören.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Måndag kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Onsdag kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
- kl. 19: Information om församlingssamgången för alla intresserade, församlingshemmet.
Fredag kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Lördag kl. 19: Sammankomst i kyrkan, Harry Esberg.
Söndag kl. 10: Högmässa i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!