Högmässa

sö 14.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Palmsöndagen
Texter: Första läsningen: Jes. 50:4-10 eller Sak. 9:9-10, Andra läsningen: Fil. 2:5-11, Evangelium: Joh. 12:12-24
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Ray Sven-Olof
Psalmer: 79
Svarsmusik: S-O Ray
85
72
87 (punkt 16)
221 kollektpsalm
303
Kollekt: För lägerverksamhet för ungdomar inom den lutherska kyrkan i Kenya, Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f., (Skarpskyttegatan 13 A 3, 00120 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 24.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Biskopsmässa

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna
Välsignelse av hjälpledare
sö 24.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!