Aktläsning

ti 16.4 kl. 18.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Vi går med på lidandets väg

Helgdag: Tisdagen i stilla veckan
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 69:2-5 (7-10), Första läsningen: Jes. 52:13-15, Andra läsningen: 1 Kor. 1:18-19, Evangelium: Luk. 22:63-23:12
Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Psalmer: 66 Jesus, du mitt liv, min hälsa
71 O Jesus Krist, vår salighet


Se också

sö 24.3 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Biskopsmässa

Marie bebådelsedag, tema: Herrens tjänarinna
Välsignelse av hjälpledare
sö 24.3 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!