Gudstjänst på långfredagen

fr 19.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Långfredagens budskap lyder: Kristus har dött för oss. Han försoningsverk är fullbordat.

Helgdag: Långfredagen
Texter: Första läsningen: Jes. 53, Andra läsningen: Hebr. 5:7-10, Evangelium: Luk. 23:32-46
Tema: Guds Lamm
Liturgisk färg: Svart
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar Lappfors
Musikgrupp: Församlingskören
Textläsare: Mary Sjö

Psalmer
60:1-3
74
67
Höga kors (mel psb nr 90)
275

Kollekt: Församlingens diakoni via understödsföreningen

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Påskdagen kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan, Granlund, Ravall, barnkören, församlingskören, trumpet Samuel Forsblom.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Annandag påsk kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
- kl. 18: Kvällsmässa i kyrkan, Björk, Mäkelä, lovsångsgruppen.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation