Högmässa

sö 28.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

1 söndagen efter påsk, tema: Uppståndelsens vittnen

Helgdag: Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)
Texter: Första läsningen: Jes. 43:10-12, Andra läsningen: 1 Joh. 5:4-12, Evangelium: Joh. 20:19-31
Tema: Uppståndelsens vittnen
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Mäkelä Ann-Helen
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar Bäckby-Värnum-Humla
Textläsare: Paula Ahlvik

Psalmer:
536
248
294:1-3
221:1-4
99 kollekt
287

Kollekt: Församlingens egen verksamhet

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i församlingshemmet, Björk. Program för barnen, servering.
Måndag kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Torsdag kl. 15: Barnkören övar i församlingshemmet.
- kl. 18: Församlingskören övar i församlingshemmet.
Fredag kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Lördag kl. 19: Musikfest i kyrkan med församlingens körer och musikverkstaden. Servering.
Söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Björk, Ravall, textläsare Viveca Björk, kyrkvärdar Lappfors.
- kl. 10: Söndagsskolavslutning för barnen i Ytteresse bönehus. Vi avslutar med pizza.
- kl. 13: Söndagsskolavslutning i Punsar bönehus.
- kl. 18: Sammankomst i Bäckby skola, Fredrik Snellman. Servering.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation