Gudstjänst

sö 5.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

2 söndagen efter påsk, tema: Den gode herden

Helgdag: Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)
Texter: Första läsningen: Hes. 34:11-16, Andra läsningen: 1 Petr. 2:21-25, Evangelium: Joh. 10:11-16
Tema: Den gode herden
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar: Lappfors
Textläsare: Viveca Björk

Psalmer
400
394
157
304 kollekt
384:1-2

Kollekt: Finska Missionssällskapet, för evangelisation och teologisk utbildning

Övrig information
Idag kl. 13: Söndagsskolavslutning i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Sammankomst i Bäckby skola, Fredrik Snellman, servering.
Torsdag kl. 9.30: Småbarnens vårandakt i kyrkan.
Fredag kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Lördag kl. 13-16: Cafédag i Ytteresse bönehus. Morsdagslotteri, SLEF-medias bokbord, mete och tävlingar. Kl. 14: Maria Björkskog berättar om sin nya bok.
Sö 12.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!