Gudstjänst

sö 12.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

3 söndagen efter påsk, tema: Guds folks hemlängtan

Helgdag: Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)
Texter: Ps. 66:3-9; Jes. 40:26-31; Hebr. 13:12-16; Joh. 16:16-23
Tema: Guds folks hemlängtan
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar: Ytteresse övre
Textläsare: Gunilla Eriksson

Psalmer
583
567
532
576
581

Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Tisdag kl. 18.30: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Fredag kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!