Gudstjänst, kransnedläggning

sö 19.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

4 söndagen efter påsk, tema: Himmelrikets medborgare i världen

Helgdag: Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 98:2-9, Första läsningen: Jes. 63:7-9, Andra läsningen: Jak. 1:17-21, Evangelium: Joh. 16:5-15
Tema: Himmelrikets medborgare i världen
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Pensionärskören
Samuel Forsblom, trumpet
Textläsare: Niclas Fagerholm

Psalmer:
322
383
549
545 kollekt
532: 3
Vid hjältegravarna sjungs psalm 546

Kollekt: Föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
- kl. 16: Församlingens gemenskapsdag vid Bockabroe i Kiisk. Andakt, tipspromenad och gemenskap kring brasan. Ta med egen matsäck!
- kl. 19: Prosteriets sångkväll i Purmo kyrka.
Måndag kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
Fredag kl. 15: Andakt i Essehemmet.
- Kl. 18: K12, fotboll vid Ytteresse skola.
Söndag kl. 10: Högmässa i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!