Högmässa

sö 26.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

5 söndagen efter påsk, tema: Hjärtats samtal med Gud

Helgdag: Femte söndagen efter påsk (Bönsöndagen, Rogate)
Texter: Första läsningen: Jer. 29:11-14, Andra läsningen: Ef. 3:14-21, Evangelium: Joh. 16:23-33
Tema: Hjärtats samtal med Gud
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Susanne Gunell
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar Slätkulla-Fors-Gers
Textläsare: Bengt Forsblom

Psalmer
315:1-2
328 (dagens)
223:1-2
869 efter trosbekännelsen
339 beredelsen och kollektpsalm
947

Kollekt: För Söndag i blomstertid. Kyrkans Utlandshjälp

Övrig information
Sö 26.5 kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
To 30.5 kl. 10: Högmässa i kyrkan. Högmässan bandas av Yle Vega.
- Kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö 2.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation