Högmässa

to 30.5 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kristi himmelsfärdsdag, tema: Den upphöjde Herren

Högmässan bandas för Yle Vega

Helgdag: Kristi himmelfärdsdag
Texter: Första läsningen: Ps. 110:1-4, Andra läsningen: Apg. 1:1-11, Evangelium: Mark. 16:14-20
Tema: Den upphöjde Herren
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar Ytteresse nedre
Textläsare: Jonas Forsblom

Församlingskören
Ida Pettersson, tvärflöjt

Psalmer
445:1
Svarsmusik: Nu är oss skedd i glädje stor, Kören
104 sjungs alternatim så att kören sjunger 1,3 5 och församlingen de övriga
903
194 kollektpsalm

Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningens lokalavdelning i Esse

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Sö 2.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!