Gudstjänst

sö 2.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

6 söndagen efter påsk, tema: Väntan på den helige Ande

Helgdag: Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)
Texter: Första läsningen: Jes. 44:1-5, Andra läsningen: Rom. 8:12-17, Evangelium: Joh. 15:26-16:4
Tema: Väntan på den heliga Anden
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar Bäckby-Värnum-Humla
Textläsare: Kerstin Forsblom

Psalmer:
921
114
322
535 kollekt
833

Kollekt: För att utveckla Stiftsgårdens verksamhetsprofil i samarbete med församlingar och kyrkliga
organisationer. Stiftsgården Lärkkulla.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
To kl. 9.30-11.30: Öppen lekpark vid församlingshemmet. Dörren till Fyren är öppen så man kan använda wc och skötrum.
Fre 7.6 kl. 18: K12 i Fyren.
Sö 9.6 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!