Högmässa

sö 9.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Pingstdagen
Texter: Första läsningen: Hes. 36:24-28, Andra läsningen: Apg. 2:1-13, Evangelium: Joh. 14:23-29
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Sven-Olof Ray
Andra : Kyrkvärdar Lappfors
Psalmer: 114 Kom till mitt arma hjärta
116 Kom, helige Ande, från höjden
118 Grip du mig, helige Ande
117 O Guds Ande, du som bor i ljus
109 Dig, helge Ande, nu vi ber
112 Helige Ande, kom till oss från ovan
113 Helige Ande, sanningens Ande
108 Kom, helge Ande, Herre Gud
Kollekt: Församlingens understöd för församlingsverksamheten i Ryssland och Främre Asien.
Textläsare: Majvor Forsblom


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 21.4 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Familjegudstjänst

Glädjen är stor, Kristus är uppstånden!
sö 21.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
må 22.4 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!