Gudstjänst med grillfest efteråt

sö 16.6 kl. 16.00

Esse församlingshem Achreniussalen

Treenighetssöndagen, tema: Den dolde Guden

Helgdag: Treeninghetssöndagen
Texter: Första läsningen: Jes. 6:1-8 (9-10), Andra läsningen: Rom. 11:33-36, Evangelium: Joh. 3:1-15
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Andra : Kyrkvärdar Ytteresse övre
Musikgrupp: Sång Sara Ray
Psalmer: 828
923
827
924
925
Kollekt: För diakoniarbete, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors,
FI25 8000 1600 0607 10)
Textläsare: Gerd Granlund


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!