Gudstjänst med grillfest efteråt

sö 16.6 kl. 16.00

Esse församlingshem Achreniussalen

.

Helgdag: Treeninghetssöndagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 95:1-2, 6-7, Första läsningen: Jes. 6:1-8 (9-10), Andra läsningen: Rom. 11:33-36, Evangelium: Joh. 3:1-15
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Andra : Kyrkvärdar Ytteresse övre
Musikgrupp: Församlingskören
Psalmer: 289 Herren vår Gud är en konung
298 Helig, helig, helig
147 Allena Gud i himmelrik
149 Gud, heliga Treenighet
279 Gud, vår Gud, vi lovar dig
280 O Gud, vi lovar dig
386 I det djupa, i det höga
Kollekt: För diakoniarbete, Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors,
FI25 8000 1600 0607 10)
Textläsare: Gerd Granlund
Bill Ravall, Kaj Granlund


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 24.5 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 26.5 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!