Högmässa

lö 22.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Midsommardagen (Johannes döparens dag), tema: Vägröjaren

Texter: Första läsningen: Jes. 40:1-8, Andra läsningen: Apg. 13:23-26, Evangelium: Luk. 1:57-66
Tema: Vägröjaren
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Sven-Olof Ray
Kyrkvärdar: Överesse
Textläsare: Christel Gunell

Psalmer
535:1-3
302:1-3
302:4-6
226
534 kollekt
539:1-3

Kollekt: Verksamheten på stiftsgården Lärkkulla.

Övrig information
I morgon söndag kl. 10: Gudstjänst i kyrkan, Ahlvik, Sundelin.
- kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Söndag 30.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, Ravall.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!