Gudstjänst

sö 23.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

2 söndagen efter pingst, tema: Förgängliga och oförgängliga skatter

Texter: Psaltarpsalm: Ps. 49:6-10, 16-21, Första läsningen: Pred. 5:9-14, Andra läsningen: 1 Joh. 4:16-21, Evangelium: Luk. 16:19-31
Tema: Förgängliga och oförgängliga skatter
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Lennart Ahlvik
Predikant: Lennart Ahlvik
Kantor: Sundelin Sune
Kyrkvärdar: Slätkulla-Fors-Gers
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola

Psalmer
365
286
263
260
538 kollekt
300

Kollekt: Kyrkans Ungdom, sång- och musikverksamheten.

Övrig information
Idag söndag 23.6 kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Söndag 30.6 kl. 10: Högmässa i kyrkan, Granlund, Ravall.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation