Högmässa

sö 30.6 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

3 söndagen efter pingst, tema: Kallelsen till Guds rike

Helgdag: 3. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Hos. 11:1-4, Andra läsningen: Fil. 2:12-16, Evangelium: Luk. 14:16-24
Tema: Kallelsen till Guds rike
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Peter Silván
Kyrkvärdar: Ytteresse nedre
Textläsare: Ritva Kronqvist

Psalmer
128
286:3
228
419:1-3
225
567 kollekt
291

Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Söndag 7.7 kl. 11: Konfirmationsmässa i kyrkan.
Söndag 7.7 kl. 19: Blåsmusik i julikvällen i kyrkan. Saxofon, trumpet och flöjtmusik med bl.a. Petter Eriksson, Håkan Ahlvik, Samuel Forsblom och Ida Pettersson.


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!