Konfirmationsmässa

sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Sommargruppens konfirmation

Helgdag: 4. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Ps. 32:1-2, 5-8, Evangelium: Luk. 15:1-10
Tema: Förlorad och återfunnen
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Lennart Ahlvik
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Peter Silván
Assistenter: Joanna Öhland
Andra : Kyrkvärdar Bäckby-Värnum-Humla och Överesse
Musikgrupp: Hjälpledarna och en del konfirmander sjunger
-efter Förmaningarna: Glory
- Under nattvarden
Psalmer: 231
390
914
Under HHN: 920, 229
Kollekt: Församlingens ungdomsverksamhet, via understödsföreningen.
Textläsare: hjälpledare


Arrangör

Esse församling, Pedersörenejdens församlingar

Se också