Konfirmationsmässa

sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Sommargruppens konfirmation

Helgdag: 4. söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Ps. 32:1-2, 5-8, Evangelium: Luk. 15:1-10
Tema: Förlorad och återfunnen
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Lennart Ahlvik
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Peter Silván
Assistenter: Joanna Öhland
Andra : Kyrkvärdar Bäckby-Värnum-Humla och Överesse
Musikgrupp: Hjälpledarna och en del konfirmander sjunger
-efter Förmaningarna: Glory
- Under nattvarden
Psalmer: 231
390
914
Under HHN: 920, 229
Kollekt: Församlingens ungdomsverksamhet, via understödsföreningen.
Textläsare: hjälpledare


Arrangör

Esse församling, Pedersörenejdens församlingar

Se också

Frontline

Välkommen!
sö 22.9 kl. 10.00

Punsar Bönehus

Söndagsskola

Välkommen!
sö 22.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

15 söndagen efter pingst, tema: Tacksamhet