Gudstjänst (radio)

sö 14.7 kl. 10.00

Punsar Bönehus

-

Helgdag: Femte söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jona 3:1-5, 10, 4:1-11, Andra läsningen: Rom. 14:7-12, Evangelium: Luk. 6:36-42
Tema: Var barmhärtiga
Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Per Svenfelt
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Peter Silván
Musikgrupp: Församlingskören och Barnkören medverkar
Psalmer: 504:1-3
286
Svarsmusik: Barnkören
266:1-4
I stället för predikopsalmen: Församlingskören
Efter predikan: Församlingskören
320 kollektpsalm
Före Allmänna kyrkobönen: Barnkören
305
Kollekt: Punsar bönehusförening
Textläsare: Madelen Ahlvik


Se också

Frontline

Välkommen!
sö 22.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

15 söndagen efter pingst, tema: Tacksamhet
sö 22.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!