Gudstjänst (radio)

sö 14.7 kl. 10.00

Punsar Bönehus

-

Helgdag: Femte söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 13:2-6, Första läsningen: Jona 3:1-5, 10, 4:1-11 eller Sak. 8:16-17, Andra läsningen: Rom. 14:7-12, Evangelium: Luk. 6:36-42
Tema: Var barmhärtiga
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Punsar bönehus
Musikgrupp: Församlingskören medverkar
Psalmer: 504 Ljus av ljus, o morgonstjärna
474 Ni mänskobarn som här i världen
552 För att folken måtte helas


Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation