Gudstjänst

sö 21.7 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Apostladagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 145:3-7, Första läsningen: 1 Mos.12: 1-4, Andra läsningen: Rom. 1:1-7, Evangelium: Luk. 5:1-11
Tema: I Herrens tjänst
Liturg: Lennart Ahlvik
Predikant: Lennart Ahlvik
Kantor: Jan-Erik Nyholm,
Kyrkväktare: Peter Silván
Andra : Kyrkvärdar: Ytteresse övre
Psalmer: 423
433
923
417 kollekt
485
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Riitta Sandbacka


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 28.7 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!