Gudstjänst

sö 21.7 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Apostladagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 145:3-7, Första läsningen: 1 Mos.12: 1-4, Andra läsningen: Rom. 1:1-7 eller 1 Tim. 1:12-17, Evangelium: Luk. 5:1-11
Liturg: Lennart Ahlvik
Predikant: Lennart Ahlvik
Kantor: Jan-Erik Nyholm,
Psalmer: 423 Räds ej bekänna Kristi namn
428 Du sagt mig, Herre, att jag må
417 Mästare, kom, träd in i denna skara
206 Livets Ande, kom från ovan
485 Gud, från ditt hus
Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)
Lennart Ahlvik


Se också

fr 24.5 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 26.5 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!