Gudstjänst

sö 28.7 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

7 söndagen efter pingst, tema: Kärlekens lag

Helgdag: Sjunde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 28:1-2, 6-9, Första läsningen: 3 Mos. 19:1-4, 11-18, Andra läsningen: Rom. 12:16-21, Evangelium: Matt. 5:20-30
Tema: Kärlekens lag
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Lennart Ahlvik
Predikant: Lennart Ahlvik
Kantor: Mäkelä Ann-Helen
Kyrkväktare: Peter Silván
Kyrkvärdar: Slätkulla-Fors-Gers
Textläsare: Bengt Forsblom

Psalmer
482
286
883:1-3
883:4-6
553 kollekt
539:1-3

Kollekt: Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, för sommarläger i södra Finland och Österbotten för vuxna med utvecklingsstörning.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 19: "En liten stund med Jesus" - en kväll kring Lina Sandell och hennes sånger, i kyrkan. Lina Forsblom, Mathias Forsblom, David Forsblom, Jonathan Stenlund.
Söndag 4.8 kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 23.8 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 25.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!