Gudstjänst

sö 4.8 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Kristi förklarings dag, tema: Kristus förhärligad

Helgdag: Kristi förklarings dag
Texter: Ps. 97:1-2, 5-6, 10-11; Första läsningen: 2 Mos. 3:1-6; Andra läsningen 2 Petr. 1:16-18; Evangelium Matt. 17:1-8
Tema: Kristus förhärligad
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Lennart Ahlvik
Predikant: Lennart Ahlvik
Kantor: Sundelin Sune
Kyrkvärdar: Lappfors
Textläsare: Mary Sjö

Psalmer:
175
382
283
371 kollekt
439

Kollekt: För att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt i Ukraina.
Gideoniterna i Finland r.f.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 19.30: Viola Renvall i dikt och sång - medverkande Stina Ekblad, Thomas Lundin, Rickard Mitts m.fl. Andakt Benita Finne.
Fre kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Sö kl. 10: Högmässa i kyrkan, Björk, Sundelin. 50-årskonfirmanderna deltar.


Arrangör

Esse församling

Se också

fr 23.8 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-
sö 25.8 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!