Högmässa

sö 11.8 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 5 Mos. 12:32-13:4 eller Job 28:7-16, 23-28, Andra läsningen: 1 Joh. 4:1-6, Evangelium: Matt. 7:15-23
Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Sundelin Sune
Psalmer: 504 Ljus av ljus, o morgonstjärna
203 Lovad vare Gud som sänder
503 Min Gud och Fader kära
158 Förbliv hos oss, o Jesus Krist
167 Sin enda grund har kyrkan
201 Ordet om Guds nåd och frälsning


Arrangör

Esse församling

Se också

sö 30.6 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!
sö 7.7 kl. 11.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Konfirmationsmässa

Sommargruppens konfirmation