Högmässa

sö 1.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

12 söndagen efter pingst, tema: Självprövning

Helgdag: Tolfte söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 51:6-14, Första läsningen: Ordspr. 28:13-14 eller 5 Mos. 9:1-6, Andra läsningen: Rom. 3:21-28 (29-31), Evangelium: Luk. 18:9-14
Tema: Självprövning
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Kyrkväktare: Tomas Forsblom
Kyrkvärdar: Ytteresse övre
Textläsare: Kristian Nyman

Psalmer:
359:1-3
148
356
352
221
543 kollekt
200

Kollekt: Församlingens understöd till församlingsverksamheten i Ryssland och Främre Asien-

Övrig information
Idag kl. 14 och framåt: Sammankomst i Vitsjö byahem.

Må kl. 14: Syföreningen i Essehemmet, Cederberg.

Ons kl. 15.15: Barnkören inleder höstterminen i församlingshemmet, Ravall.
- kl. 18: Församlingskören inleder höstterminen i församlingshemmet, Ravall.

To kl. 9.30: Föräldra-barngruppen inleder höstterminen i församlingshemmet, Linda Borgmästars. Gemensam grupp för hela Esse i höst!
- kl. 17: Gloriess, en kör för alla, inleder terminen i församlingshemmet, Ravall.
- kl. 15: Pop-klubben inleder terminen i Ytteresse bönehus, Flinck-Ahlvik och Öhland.
- kl. 17: Tweenies inleder höstterminen i Ytteresse bönehus, Flinck-Ahlvik m.fl.
Nytt för i höst: Man bör anmäla sig till Pop-klubben och Tweenies. Anmälan görs till Joanna Öhland, tfn 040 3100 455.

Fre kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet, Ravall.
- kl. 17.30: Andakt i Esselunden, Björk, Ravall.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren, Öhland.

Lö kl. 19: Sammankomst i kyrkan.

Sö kl. 10: Gudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

to 31.10 kl. 15.00

Essehemmet

Andakt

-