Tweenies

to 5.9 kl. 17.00

Ytteresse bönehus

Välkommen!

Mariann och hjälpledare
Anmälan!
Diakonitema
åk 4-6


Arrangör

Esse församling

Se också

ti 22.10 kl. 19.00

Punsar Bönehus

Barnkören

Välkommen!
to 24.10 kl. 9.30

Esse församlingshem Arken

Föräldra-barngrupp

Välkommen!