Gudstjänst

sö 8.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

13 söndagen efter pingst, tema: Jesus vår helare

Helgdag: Trettonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 30:3-6, 12-13, Första läsningen: 2 Mos. 4:10-12, Andra läsningen: 2 Kor. 3:4-6, Evangelium: Mark. 7:31-37
Tema: Jesus vår helare
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Kaj Granlund
Predikant: Kaj Granlund
Kantor: Sven-Olof Ray
Kyrkväktare: Peter Silván
Kyrkvärdar: Slätkulla-Fors-Gers
Textläsare: Gunilla Eriksson

Psalmer:
175
148
482
173
480 kollekt
389

Kollekt: Kristet studentarbete på svenska i Helsingfors, Jakobstad, Vasa och Åbo Finlands Ev. Luth.
Student- och Skolungdomsmission r.f.

Övrig information
Idag kl. 14 och 19: Sammankomst i Punsar bönehus.
Torsdag kl. 9.30-11: Föräldra-barngrupp vid församlingshemmet. Gemensam grupp för hela församlingen från i höst!
Fredag kl. 15: Andakt i Essehemmet.
- kl. 18: K12 i Fyren. En grupp för de som fyller 12 år i år eller äldre.
- kl. 20: Ungdomssamling i Fyren.
Lördag: Församlingen deltar i Essemässan kl. 10-15. Begravningskapellet är också öppet under samma tid.
Söndag kl. 10: Högmässa i kyrkan.
-


Arrangör

Esse församling

Se också

Frontline

Välkommen!
sö 22.9 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!