Gudstjänst

sö 22.9 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

15 söndagen efter pingst, tema: Tacksamhet

Helgdag: Femtonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Jes. 38:17-20, Andra läsningen: Ef. 5:15-20, Evangelium: Luk. 17:11-19
Tema: Tacksamhet
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön

Liturg: Jan-Gustav Björk
Predikant: Jan-Gustav Björk
Kantor: Bill Ravall
Kyrkvärdar: Ytteresse nedre
Textläsare: Bengt Forsblom

Psalmer
921
286:3
307:1-2
312
914 kollekt
289

Kollekt: Utvecklandet av omsorgsarbetet, Kyrkans central för det svenska arbetet.

Övrig information
Idag kl. 14: Sammankomst i Punsar bönehus.
Ikväll kl. 18: Kvällsmöte för alla åldrar i förs.hemmet, "Att leva beroende av Gud", Eva och Ove Gädda. Program för barnen, servering.
Må 23.9 kl. 14: Syföreningen i Essehemmet.
- kl. 18: Bibelsits i Ytteresse bönehus.
Ons 25.9 kl. 14.30: Missionsgrupp i Bäckby skola.
Fre 27.9 kl. 15: Pensionärssångarna i Essehemmet.
Sö 29.9 kl. 10: Familjegudstjänst i kyrkan.


Arrangör

Esse församling

Se också

lö 19.10 kl. 19.00

Ytteresse bönehus

sö 20.10 kl. 10.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

19 söndagen efter pingst, tema: Det dubbla kärleksbudet
sö 20.10 kl. 14.00

Punsar Bönehus

Sammankomst

Välkommen!